Bị chê chân ngắn, Don Nguyễn tiết lộ "âm mưu" của Kathy Uyên

25/10/2013, 16:37 GMT+07:00

Kathy Uyên và Don Nguyễn đã dành riêng cho Yan News những câu chuyện hậu trường cực vui của Âm Mưu Giày Gót Nhọn.

Kathy Uyên và Don Nguyễn đã dành riêng cho Yan News những câu chuyện hậu trường cực vui của Âm Mưu Giày Gót Nhọn.

CTV - Theo Yan News Video Team