[Bếp chiến] Will và Miu Lê làm bánh mì (Phần 2)

12/05/2016, 00:59 GMT+07:00

Ở thử thách thứ hai trong Bếp Chiến, Will và Miu Lê phải thi đấu với nhau ở môn "băm thịt". Hãy xem thịt ai băm đẹp hơn và nhuyễn hơn nhé.

Ở thử thách thứ hai trong Bếp, Will và Miu Lê phải thi đấu với nhau ở môn "băm thịt". Hãy xem thịt ai băm đẹp hơn và nhuyễn hơn nhé.

Ở thử thách thứ 2 này, Miu LêWill phải thi xem ai băm được thịt đều hơn. Liệu với sự khéo léo và tài năng của mình, Miu Lê có vượt qua thử thách này và chiến thắng Will? Theo dõi Bếp Chiến để xem trong hai nhân vật của chúng ta tay ai sẽ lên "chuột" sau thử thách này nhé!

[Bếp chiến] Will và Miu Lê làm bánh mì (Phần 2)

[Bếp chiến] Will và Miu Lê làm bánh mì (Phần 2)

[Bếp chiến] Will và Miu Lê làm bánh mì (Phần 2)

Theo nguồn: Yantv

Bangsu - Theo Yantv