Bất ngờ với những tác phẩm từ mùn cưa giống hệt như thật

Những tác phẩm này chắc chắn sẽ làm bạn phải mắt chữ O, mồm chữ A vì ngạc nhiên đấy!

Những tác phẩm này chắc chắn sẽ làm bạn phải mắt chữ O, mồm chữ A vì ngạc nhiên đấy!

Bất ngờ với những tác phẩm từ mùn cưa giống hệt như thật

Bất ngờ với những tác phẩm từ mùn cưa giống hệt như thật

Giáo viên trung học kiêm nghệ sĩ Sergey Bobkov dã dành hàng trăm giờ cho mỗi tác phẩm điêu khắc mô phỏng lông thú với mùn cưa, dăm bào và sắp xếp một cách tỉ mỉ để tạo ra những bản sao của những loài động vật yêu thích của mình.

Bất ngờ với những tác phẩm từ mùn cưa giống hệt như thật

Bất ngờ với những tác phẩm từ mùn cưa giống hệt như thật

Cách làm của ông được nhiều người so sánh với những hình thú nhồi bông, nhưng ông đã nói rằng "hai điều này khác nhau như bóng tối và ánh sáng". Rõ ràng thú nhồi bông không hề sống động nhưng với những gì ông làm, những vật thể này dường như cũng có cả sự sống!

Bất ngờ với những tác phẩm từ mùn cưa giống hệt như thật

Bất ngờ với những tác phẩm từ mùn cưa giống hệt như thật

Bất ngờ với những tác phẩm từ mùn cưa giống hệt như thật
Giống thật chưa nào?

Bất ngờ với những tác phẩm từ mùn cưa giống hệt như thật

Bất ngờ với những tác phẩm từ mùn cưa giống hệt như thật
Quá ấn tượng

Bất ngờ với những tác phẩm từ mùn cưa giống hệt như thật

Bất ngờ với những tác phẩm từ mùn cưa giống hệt như thật

Bất ngờ với những tác phẩm từ mùn cưa giống hệt như thật

Bất ngờ với những tác phẩm từ mùn cưa giống hệt như thật

Bất ngờ với những tác phẩm từ mùn cưa giống hệt như thật
Người nghệ sĩ tài ba

Bất ngờ với những tác phẩm từ mùn cưa giống hệt như thật

Động đáo