Bất ngờ với bộ ảnh "huyền bí" mừng Quốc tế loài mèo

Các nhiếp ảnh gia trên thế giới đã thực hiện một bộ sưu tập ảnh độc đáo để mừng Quốc tế loài mèo

Các nhiếp ảnh gia trên thế giới đã thực hiện một bộ sưu tập ảnh để mừng Quốc tế loài mèo

Ngày 8/8 vừa qua được xem là ngày Quốc tế loài mèo của thế giới và các nhiếp ảnh gia đã có một bộ ảnh khá độc đáo để dành tặng những chú mèo từ mọi nơi trên thế giới.

Điểm đặc sắc của bộ ảnh này chính là tất cả đều là ảnh trắng đen. Các nhiếp ảnh gia cho rằng đã có quá nhiều hình mèo dễ thương trên internet và chúng phần nào chưa thể hiện được sự huyền bí, thanh thoát cũng như khá là "cổ điển" của những chú mèo. Bộ ảnh này sẽ cho chúng ta thấy những góc rất riêng và khác biệt trong cuộc sống của loài mèo. 

Bất ngờ với bộ ảnh mừng Quốc tế loài mèo

Bất ngờ với bộ ảnh mừng Quốc tế loài mèo

Bất ngờ với bộ ảnh mừng Quốc tế loài mèo

Bất ngờ với bộ ảnh mừng Quốc tế loài mèo

Bất ngờ với bộ ảnh mừng Quốc tế loài mèo

Bất ngờ với bộ ảnh mừng Quốc tế loài mèo

Bất ngờ với bộ ảnh mừng Quốc tế loài mèo

Bất ngờ với bộ ảnh mừng Quốc tế loài mèo

Bất ngờ với bộ ảnh mừng Quốc tế loài mèo

Bất ngờ với bộ ảnh mừng Quốc tế loài mèo

Bất ngờ với bộ ảnh mừng Quốc tế loài mèo

Bất ngờ với bộ ảnh mừng Quốc tế loài mèo

Bất ngờ với bộ ảnh mừng Quốc tế loài mèo

Bất ngờ với bộ ảnh mừng Quốc tế loài mèo

Bất ngờ với bộ ảnh mừng Quốc tế loài mèo

Bất ngờ với bộ ảnh mừng Quốc tế loài mèo

Bất ngờ với bộ ảnh mừng Quốc tế loài mèo

Bất ngờ với bộ ảnh mừng Quốc tế loài mèo

Bất ngờ với bộ ảnh mừng Quốc tế loài mèo

Bất ngờ với bộ ảnh mừng Quốc tế loài mèo

Bất ngờ với bộ ảnh mừng Quốc tế loài mèo

Bất ngờ với bộ ảnh mừng Quốc tế loài mèo

Bất ngờ với bộ ảnh mừng Quốc tế loài mèo

Bộ Ảnh

Nghệ thuật

Động Vật

Quốc tế loài mèo