Trẻ 14/03/2019

Valentine Trắng (ngày 14/3 hằng năm) còn được biết đến với những cái tên như White Valentine, White Day.