Bạn sẽ làm gì với trường hợp "tiến thoái lưỡng nan" này?

26/07/2015, 09:00 GMT+07:00

Nếu một ngày nọ đang đi giữa đường, bỗng dưng tất cả mọi người đều ngất xỉu hàng loạt, bạn nghĩ mình sẽ phản ứng ra sao?

Nếu một ngày nọ đang đi giữa đường, bỗng dưng tất cả mọi người đều ngất xỉu hàng loạt, bạn nghĩ mình sẽ phản ứng ra sao?

CTV - Youtube (Theo SKCĐ)