Bạn sẽ làm gì khi nhận tiền từ người vô gia cư?

22/04/2015, 12:00 GMT+07:00

Thông thường chúng ta có thói quen giúp đỡ người ăn xin bằng tiền mặt. Nếu một ngày nào đó bạn gặp trường hợp ngược lại thì sẽ như thế nào?

Thông thường chúng ta có thói quen giúp đỡ người ăn xin bằng tiền mặt. Nếu một ngày nào đó bạn gặp trường hợp ngược lại thì sẽ như thế nào?CTV - Josh Leyva (Theo Youtube)