Bạn đã... thở đúng cách chưa?

13/02/2015, 20:00 GMT+07:00

Từng ngày, từng giờ, từng giây bạn đều thở. Nhưng bạn đã thở đúng cách chưa?

Từng ngày, từng giờ, từng giây bạn đều thở. Nhưng bạn đã thở đúng cách chưa?

Hai bài tập nhỏ trong video này sẽ giúp bạn điều chỉnh nhịp thở và luyện tập cách thở đúng đắn nhất. Chỉ cần thở đúng cách là bạn đã có bí quyết sống khỏe, giảm căng thẳng, thêm năng lượng rồi.

CTV - BuzzFeedBlue