[Bạn Biết Chưa] Những kiến thức ngẫu nhiên chưa chắc bạn biết

13/08/2014, 18:00 GMT+07:00

Nếu như cơ thể bạn thiếu canxi, cơ thể sẽ trực tiếp lấy chúng từ xương, hay chúng ta có thể bước đi trên trứng mà chúng vẫn không vỡ!

Nếu như cơ thể bạn thiếu canxi, cơ thể sẽ trực tiếp lấy chúng từ xương, hay chúng ta có thể bước đi trực tiếp trên trứng mà chúng vẫn không vỡ!