[Bạn biết chưa] Những "bí mật" về vòng 3 sẽ khiến bạn... "kích thích"

Phụ nữ có vòng 3 to thường sinh ra em bé thông minh, hay có tin đồn Jennifer Lopez đã mua bảo hiểm vòng 3 cho mình lên tới ... 27 triệu USD!

Phụ nữ có vòng 3 to thường sinh ra em bé thông minh, hay có tin đồn Jennifer Lopez đã mua bảo hiểm vòng 3 cho mình lên tới ... 27 triệu USD!

Bạn biết chưa

Những bí mật về vòng 3

buzzfeed