[Ảnh độc] “Những khoảnh khắc hoàn hảo" độc đáo

03/04/2013, 04:30 GMT+07:00

Cùng YAN News xem loạt ảnh “Những khoảnh khắc hoàn hảo" vừa vui vừa độc đáo nhé.

Có những khoảnh khắc rất ấn tượng trong cuộc sống mà bình thường chúng ta lại vô tình bỏ qua. Những tấm ảnh đúng lúc, đúng chỗ sẽ khiến bạn đi từ bất ngờ đến bật cười đấy. Cùng YAN News xem loạt ảnh “Những khoảnh khắc khó đỡ" cực vui nhé. 

Loạt ảnh “Những khoảnh khắc hoàn hảo" độc đáo

Loạt ảnh “Những khoảnh khắc hoàn hảo" độc đáo

Loạt ảnh “Những khoảnh khắc hoàn hảo" độc đáo

Loạt ảnh “Những khoảnh khắc hoàn hảo" độc đáo

Loạt ảnh “Những khoảnh khắc hoàn hảo" độc đáo

Loạt ảnh “Những khoảnh khắc hoàn hảo" độc đáo

Loạt ảnh “Những khoảnh khắc hoàn hảo" độc đáo

Loạt ảnh “Những khoảnh khắc hoàn hảo" độc đáo

Loạt ảnh “Những khoảnh khắc hoàn hảo" độc đáo

Loạt ảnh “Những khoảnh khắc hoàn hảo" độc đáo

Loạt ảnh “Những khoảnh khắc hoàn hảo" độc đáo

Loạt ảnh “Những khoảnh khắc hoàn hảo" độc đáo

Loạt ảnh “Những khoảnh khắc hoàn hảo" độc đáo

Loạt ảnh “Những khoảnh khắc hoàn hảo" độc đáo

Loạt ảnh “Những khoảnh khắc hoàn hảo" độc đáo

Loạt ảnh “Những khoảnh khắc hoàn hảo" độc đáo

Loạt ảnh “Những khoảnh khắc hoàn hảo" độc đáo

Loạt ảnh “Những khoảnh khắc hoàn hảo" độc đáo

Bạn có phát hiện nào độc đáo cho tấm ảnh thứ 20 trong loạt ảnh này không? Hãy chia sẽ cùng YAN News nhé. 

CTV - Karis N (theo BP)