Ấn tượng với trò chơi cảm giác mạnh đầy sáng tạo

22/03/2015, 12:00 GMT+07:00

Những ai mê bộ môn cảm giác mạnh sẽ rất thích thú những mô hình bay trên không với lực đẩy của nước.

Những ai mê bộ môn cảm giác mạnh sẽ rất thích thú những mô hình bay trên không với lực đẩy của nước. Hãy xem sự sáng tạo đầy ấn tượng mà ai nhìn cũng muốn thử qua một lần.


	
	Mô hình xe hơi.
Mô hình xe hơi.


	
	Mô hình tàu bay.
Mô hình tàu bay.


	
	Mô hình xe điện.
Mô hình xe điện.