Ấn tượng loạt ảnh động hớp hồn cư dân mạng

04/09/2013, 20:00 GMT+07:00

Cùng YAN News xem thử loạt ảnh cinemagraph đã hớp hồn cư dân mạng trong ngày hôm nay nhé.

Cùng YAN News xem thử loạt ảnh cinemagraph đã hớp hồn cư dân mạng trong ngày hôm nay nhé. 

Ấn tượng loạt ảnh động hớp hồn cư dân mạng

Ấn tượng loạt ảnh động hớp hồn cư dân mạng

Ấn tượng loạt ảnh động hớp hồn cư dân mạng

Ấn tượng loạt ảnh động hớp hồn cư dân mạng

Ấn tượng loạt ảnh động hớp hồn cư dân mạng

Ấn tượng loạt ảnh động hớp hồn cư dân mạng

Ấn tượng loạt ảnh động hớp hồn cư dân mạng

Ấn tượng loạt ảnh động hớp hồn cư dân mạng

Ấn tượng loạt ảnh động hớp hồn cư dân mạng

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: baicongtac@yan.vn

CTV - TGT (Tổng hợp)