An Nguy ra vlog "Đừng nghi ngờ về lòng tốt" giữa bão lũ miền Trung

18/10/2016, 16:18 GMT+07:00

Tựa đề của vlog mới là "Đừng nghi ngờ! Mở lòng ra và tin rằng lòng tốt vẫn luôn ở quanh ta", An Nguy muốn nhắn gửi đến mọi người giữa bão lũ

Tựa đề của vlog mới là "Đừng nghi ngờ! Mở lòng ra và tin rằng lòng tốt vẫn luôn ở quanh ta", như một lời An Nguy muốn nhắn gửi đến mọi người giữa bão lũ miễn Trung.

Nguồn video: An Nguy