An Coong khiến "Ánh nắng của anh" trở nên da diết hơn

13/01/2017, 14:00 GMT+07:00

Hãy cùng nghe những giai điệu piano của bài "Ánh nắng của anh" qua đôi bàn tay của cô gái An Coong thể hiện da diết như thế nào nhé!

Hãy cùng nghe những giai điệu piano của bài "Ánh nắng của anh" qua đôi bàn tay của cô gái An Coong thể hiện da diết  như thế nào nhé!

Theo nguồn: An Coong