[Airport Style] SNSD lại lên đường tiếp tục Arena Tour Concert tại Nhật

27/03/2013, 22:49 GMT+07:00

Không phải là lần đầu tiên khi các cô gái SNSD biến sân bay thành sàn diễn trang phục đời thường đơn giản nhưng hiệu quả.

Không phải là lần đầu tiên khi các cô gái SNSD biến sân bay thành sàn diễn trang phục đời thường đơn giản nhưng hiệu quả.

SNSDSNSD  

CTV - Trolling In The Deep