7 điều về Apple mà bạn chưa biết

Doanh thu của Apple trong quý đầu tiên của 2014 bằng cả tổng doanh thu của Google, Facebook và Amazon cộng lại.

Doanh thu của Apple trong quý đầu tiên của 2014 bằng cả tổng doanh thu của Google, Facebook và Amazon cộng lại, hay nhà sáng lập Steve Jobs đã từng là một học sinh cá biệt trong trường trung học.

Bạn biết chưa

Apple

iPhone