12 cung hoàng đạo xin chữ gì cho năm mới?

11/02/2013, 09:16 GMT+07:00

Bảo Bình xin chữ 'Thành', Ma Kết xin chữ 'Phúc', còn bạn, bạn muốn chữ gì?

Bảo Bình xin chữ 'Thành', Ma Kết xin chữ 'Phúc', còn bạn, bạn muốn chữ gì?