Mlog 11/05/2014

[Ngày của mẹ] Mẹ thường về trong những giấc mơ tôi... ướt

Mẹ thường về trong những giấc mơ tôi ướt. Tôi nhớ mẹ vì lâu rồi không nhìn thấy Người, được Người ôm ấp và chỉ là ăn 1 bữa cơm Người nấu.

X Ðóng