Đẹp Live On YAN News 06/09/2016

Chiến thắng của Phí Phương Anh tại The Face có gì không phục?

Việc lên ngôi của nữ người mẫu tại The Face Vietnam mùa giải đầu tiên không gây bất ngờ bởi kết quả này dễ dàng dự đoán được.

X Đóng