Bóc mẽ ý nghĩa thật sự đằng sau những cách dùng câu từ đầy thảo mai trong email

Sử dụng email là một trong những cách trao đổi công việc phổ biến nhất trên thế giới, thế nhưng ẩn chứa đằng sau những câu từ lịch sự mà người ta thường dùng là những ý nghĩa hoàn toàn khác.

Đã bao giờ bạn đọc email của đồng nghiệp và thắc mắc rằng liệu họ có ý gì khi nói “Theo như những gì tôi được biết thì…” hoặc “Thôi hãy bỏ vấn đề này qua một bên đi” hay không? Bạn sẽ hiểu những câu nói đó như thế n