Xúc động với những khoảnh khắc con người quên mình vì loài vật

|

Đâu đây vẫn còn những tấm lòng hết mình vì người bạn động vật, bởi tình yêu thương không có biên giới .