Xuất hiện truyền nhân Lý Tiểu Long múa võ cực lợi hại

|

Cậu bé này có khả năng thực hiện các động tác võ giống Lí Tiểu Long đến 90%.

Nguồn video từ Facebook: Feel The Life