;

Xuât hiện thánh tính nhẩm nhanh như máy

|

Chỉ với thời gian ít ỏi, nhưng cậu bé học sinh tiểu học sau đây có thể đếm nhẩm nhanh và chính xác đến từng con số như máy tính.

 

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng