Xuât hiện thánh tính nhẩm nhanh như máy

|

Chỉ với thời gian ít ỏi, nhưng cậu bé học sinh tiểu học sau đây có thể đếm nhẩm nhanh và chính xác đến từng con số như máy tính.

 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube