;

Xuất hiện clip chế PPAP phiên bản Hồ Ngọc Hà

| <

Hãy cùng xem kĩ năng chế ghép cực tài tình về "Apple pen" đang làm điên đảo cộng đồng mạng trên nền Mv của Hồ Ngọc Hà.

Theo nguồn: Trắng Tv

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng