Xót xa cảnh hải cẩu mẹ khóc ròng khi mất con

|

Không tin mình đã mất con, hải cẩu mẹ vật vã, khóc nhòe cả mắt bên cạnh xác hải cẩu con.

Theo nguồn: Norte Digital