Xôn xao với cá trê khổng lồ leo lên bờ đớp gọn bồ câu

|

Những con cá trê khổng lồ tìm cách lao lên bờ để bắt chim bồ câu là những hình ảnh vô cùng hiếm gặp trong đời sống tự nhiên.