;

Xôn xao với cá trê khổng lồ leo lên bờ đớp gọn bồ câu

|

Những con cá trê khổng lồ tìm cách lao lên bờ để bắt chim bồ câu là những hình ảnh vô cùng hiếm gặp trong đời sống tự nhiên.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng