Đời 02/08/2017

Gặp "Dị nhân” nuốt trôi một lúc 15 thanh kiếm, đạt kỷ lục Guinness Việt Nam

Sau những năm tháng cùng các gánh xiếc biểu diễn khắp nơi với màn trình diễn nuốt kiếm, "dị nhân" nay đã có sự lựa chọn bình yên cho riêng mình.

X Ðóng