Xem lại tiểu phẩm hài của Trấn Thành, Trường Giang thuở mới vào nghề

|

Tiểu phẩm ngắn "Chàng rể quí" do Trấn Thành, Trường Giang cùng đóng với Chí Tài đã từng rất được yêu mến.

Nguồn: SCTV1