Waiting For Love (Piano & Cello Cover)

|

The Brooklyn Duo là một ban nhạc gồm 2 thành viên Marnie LairdPatrick Laird, đã kết hôn với nhau vào năm 2012. Họ đã thực hiện nhiều bản acoustic cover với đàn cello và piano.