W - Two Worlds tập 2: Han Hyo Joo "đi bụi", tát & hôn Lee Jong Suk

|

Họa sĩ Oh Sung Moo lại âm mưu giết chết Kang Chul lần nữa. Yeon Joo lại bị kéo vào thế giới W, ở đây cô lại nỗ lực cứu Kang Chul thoát khỏi tử thần lần thứ 2. Cô nàng cũng bắt đầu đi tìm chìa khóa để trở lại thế giới của mình.