Vượt mặt Fung La và đây là quán quân của Vietnam Next Top Model 2016

|

Ngọc Châu chính thức trở thành Quán quân "Vietnam's Next Top Model" mùa thi thứ 7, vượt qua Huy Quang và Fung La!

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube