Sao 06/07/2013

Song Hye Kyo đi ăn tối với đạo diễn Vương Gia Vệ

Hành động thân thiết của Song Hye Kyo và đạo diễn Vương Gia vệ đã đập tan mọi tin đồn bất hòa giữa 2 người.

X Ðóng