Vừa ra mắt, iPhone 6S đã bị thử nghiệm tàn bạo

|

Cả hai chiếc iPhone 6SiPhone 6S Plus mới cứng đều "được" rơi thử ở những độ cao khác nhau để kiểm tra độ bền. Đoán xem chiếc iPhone nào sẽ "bất tử"?