Vũ đạo và trang phục gây tranh cãi trên chương trình "M Countdown"

|

"M Countdown" là chương trình âm nhạc cho phép trẻ em hơn 15 tuổi có thể xem nhưng mới đây tiết mục của những cô gái BP Rania đã gây lên những ý kiến trái chiều về vũ đạo và trang phục.