Đời 04/08/2016

Nỗi buồn ở nơi trẻ con “làm mẹ thuở 13, đến 26 thành bà ngoại”

Chuyện tưởng chừng hi hữu nhưng lại diễn ra thường ngày ở nơi này, tại Việt Nam.

X Ðóng