[Video news] Park Yoo Chun (JYJ) thắng lớn tại các giải thưởng phim truyền hình