Vi trùng đi từ người này sang người khác bằng cách nào?

|

Khi chúng ta tiếp xúc với vi trùng thì sẽ có nhiều khả năng mắc bệnh, mà vi trùng thì có mặt ở khắp mọi nơi, luôn chực chờ xâm nhập cơ thể chúng ta bằng rất nhiều đường lây lan.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube