Vì sao phụ nữ lại thay đổi tâm trạng mỗi ngày trong suốt một tháng

|

Người ta thường nói, "phụ nữ là động vật khó hiểu", vì họ rất nhanh thay đổi tâm trạng và chẳng bao giờ hiểu được phụ nữ. Nhưng nếu đã biết rõ nguyên nhân thì bạn sẽ cảm thông và thấy yêu thương những người phụ nữ xung quanh hơn.