Vì sao mắt bạn lại nhìn người đẹp hoá thành ác quỷ trong clip này?

|

Tầm nhìn ngoại biên của một người chiếm một phần trong tầm nhìn tổng thể khoảng 190 độ. Tuy nhiên, điều này không thực sự hoàn hảo, và đôi khi nó khiến chúng ta nhìn thấy những thứ không thực sự tồn tại. Thực hiện bài test sau đây sẽ khiến bạn không còn tin vào mắt mình.