Vì cứu thái giám Hong, thế tử Lee bị đâm trọng thương

|

Hạnh phúc chưa được bao lâu, những mưu toan chốn hoàng cung lại tiếp tục đẩy cặp đôi thế tử Lee và thái giám Hong vào con đường đau khổ, Trong preview tập 12 lên sóng tối nay, thế tử Lee Young vì cứu thái giám Hong Ra On mà bị đâm trọng thương.

Nguồn video: KBS