Văn Mai Hương, Phúc Bồ bắt tay "Vì một Việt Nam tỏa sáng"

|

Cùng Văn Mai Hương và Phúc Bồ tham gia hành trình tỏa sáng Việt Nam

Bạn đã góp phần làm sạch 1m² đường phố Việt Nam chưa? Click ngay vào http://bit.ly/2avWhVp để thực hiện điều ấy nhé!