Tuyển tập những cái tên khiến bạn đọc lệch cơ hàm, xoắn gãy cơ lưỡi

|

Trước khi đọc bài, hãy chuẩn bị tinh thần húp cháo trong vài ngày tới đi!

OK nếu bạn đã chuẩn bị xong, hãy bắt đầu với mấy câu nhẹ nhàng khởi động:

 "Ếch-xô"...
 "Ếch-xô"...

 Tôi thấy nhi đồng trên cỏ xanh...
 Tôi thấy nhi đồng trên cỏ xanh...

Bây giờ mới là thử thách thực sự đấy nhé, hãy đọc một cách nhanh nhất có thể!

 May chưa nu na nu nống nhé...
 May chưa nu na nu nống nhé...

 Tôi đang đọc cái nồi gì thế này???
 Tôi đang đọc cái nồi gì thế này???

 Cách đọc chính xác: blều blều blều blều...
 Cách đọc chính xác: blều blều blều blều...

 Đến đây chắc bạn nhũn não rồi đúng không?
 Đến đây chắc bạn nhũn não rồi đúng không?

VIDEO ĐANG ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

Hình ảnh 9 tháng 10 ngày gói trọn trong 90 giây

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...