Tùy chỉnh giúp tiết kiệm dung lượng 3G trên iPhone, iPad

|

Tắt dữ liệu di động cho iCloud Driver, chỉ cập nhật qua Wi-Fi, tắt làm mới ứng dụng nền... là những cách tiết kiệm dung lượng mạng cho thiết bị chạy iOS.