Đời 26/02/2017

Sốc với cái chết trẻ của nhiếp ảnh gia chuyên chụp khoả thân nổi tiếng

Giới chức trách nhiều lần kiểm tra, cho rằng, ảnh của anh liên quan tới nhiều tác phẩm khiêu dâm.

X Đóng