Túi nilon ăn được, phát minh này là tương lai của chúng ta

|

Túi nhựa không chỉ chứa nguy cơ ung thư mà còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Phát minh này sẽ giúp chúng ta cải thiện vấn đề này.

Nguồn: Now This