Tự làm đế máy tính xách tay bằng gối cũ

|

Có bạn nào thường dùng gối để lót máy tính xách tay khi sử dụng không? "Đứng dậy vác gối lên" và làm thành hẳn một cái đế xinh xắn đi nào.

Nguồn: Nifty

Tự làm đế máy tính xách tay bằng gối cũ

Tự làm đế máy tính xách tay bằng gối cũ

Tự làm đế máy tính xách tay bằng gối cũ

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube