Trẻ 26/09/2014

Cùng TAS chạm đến thành công

Ngày 22/9, The American School of Vietnam đã tổ chức thành công buổi Triển lãm các trường Đại học và Cao đẳng Hoa Kỳ.

X Ðóng