Sao 04/06/2014

Thần tượng nào là "nhà lãnh đạo" tài ba nhất Kpop

Để hưởng ứng theo ngày bầu cử tại Hàn Quốc ngày 4/6. Các cư dân trên mạng cùng nhau thăm dò xem họ sẽ "bỏ phiếu" cho thần tượng nào.

X Đóng