Trương Nam Thành trả thù mối hận "cướp hôn" của Việt Hương

|

Trong chương trình My Man Can gần đây, Trương Nam Thành đã "tranh thủ trả thù" nụ hôn mà Việt Hương đã "cướp lấy" của anh tại Ơn Giời.

Nguồn video: vtvgo.vn